w66利来国际

特色实践

                       

 

都会设计又叫做都会设计 ,是为提高和改善都会空间情况质量 ,凭据都会总体计划及都会社会生活、

市民行为和空间形体艺术对都会进行的综合性形体计划设计。

 

?
sitemap网站地图